Beroepsvereniging BSRAN

Lid van beroepsvereniging BSRAN

Bodystress Release-Praktijk Weesp, is aangesloten bij de De Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN). Dat is de officiële beroepsvereniging van alle in Nederland gevestigde BSR-practitioners.

Missie van de vereniging
De BSRAN waarborgt de kwaliteit, professionaliteit en continuïteit van Body Stress Release als preventieve- en curatieve techniek, ter bevordering van optimale gezondheid (zelfherstel) van ieder mens, om te kunnen leven naar volle potentie.

De visie
Vastgezette spierspanning leidt tot blokkades en kan het leven tot volle potentie in de weg staan. Er is geen limiet aan de geneeskracht van het lichaam. De BSR-techniek is puur, met een groot respect voor de wijsheid van het lichaam.

BSR is een proces van loslaten en herstellen, gericht op het verbeteren van de communicatie in het lichaam. We zien het lichaam als geheel (holistisch) en de techniek raakt de mens dan ook in al zijn aspecten. BSR motiveert en biedt keuzes. BSR stelt geen diagnose en behandelt geen ziekten. BSR-practitioners faciliteren het zelfherstellend vermogen van het lichaam.
De BSRAN stelt zich ten doel om de belangen van haar leden te behartigen en de kwaliteit van BSR als techniek te waarborgen. Daartoe heeft de vereniging statuten en een huishoudelijk reglement, waarin onder andere voortgezette educatie en klacht- en tuchtrecht zijn opgenomen.

De BSRAN is notarieel vastgelegd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 02072079.

 

Body Stress Release in Nederland

De eerste Nederlandse practitioner begon in 1998 een praktijk in Apeldoorn. In Nederland zijn ca. 70 practitioners actief, verspreid over 57 praktijken. Buiten Zuid-Afrika zijn er ook praktijken in België, Duitsland, Zweden, Denemarken, Zwitserland, Engeland, Schotland, Ierland, IJsland, Italië, Nederlandse Antillen, Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Namibië en Zambia.

Kijk op de site van de beroepsvereniging voor meer info. http://www.bodystressrelease.nl  Heeft u een vraag of bericht voor de BSRAN? Stuur dan een email naar mededeling@bodystressrelease.nl.

Een kennismakkingsgesprek? Klik hier