Bodystress Release. Praktijk Weesp

 

Rugpijn? Hoofdpijn? RSI? Schouderklachten? Stress?

Deze en vele andere lichamelijke en emotionele klachten kunnen hun oorzaak hebben in opgebouwde spierspanningen (Bodystress).

Met BSR, de zo bijzondere behandelingsmethode,  heb ik honderden mensen kunnen helpen.
Dagelijks zie ik weer lachende gezichten. Daar doe ik het voor!

Rugpijn

Slechts bij 1 tot 5 procent van de mensen met lage rugpijn is een specifieke oorzaak aan te wijzen. Meestal is dat een hernia of een inzakking van een wervel. Bij de overige mensen met …….

button-leesmeer3

Hoofdpijn

Hoofdpijn als uiting van stress kan vele oorzaken hebben, net zoals de uitingsvormen ervan heel divers zijn. De hevige val op het stuitje in de kinderjaren kan wellicht body stress …..

button-leesmeer3

RSI

RSI – klachten ontstaan sluipend over een langere periode. Onmerkbaar doet zich spanning voor die zich op de lange duur vast gaat zetten. Voortkomend uit een een herhaalde …..

button-leesmeer3

Nekpijn

Er zijn 7 nekwervels. Tussen elke wervel vinden we tussen- wervelschijven die voor flexibiliteit en schokabsorptie zorgen. Onze hersenen staan in verbinding met de rest van ons ……

button-leesmeer3

Mijn net verbouwde heerlijke praktijkruimte, midden in de natuur bij de Theetuin in Weesp

Blijf niet tobben, maak een afspraak

Waarom ik bijna 10 jaar geleden niet anders kon, dan zelf een Bodystress Release praktijk in Weesp te beginnen.

annette VermeulenTien jaar geleden, tijdens een bevlogen lezing in op een congres in Den Haag werd ik voor het eerst geconfronteerd met Bodystress Release. Er werd aan de zaal gevraagd wie er last van zijn nek had, of last van brandend maagzuur of wie er RSI had. Er gingen veel vingers de lucht in. Ook ik herkende een aantal klachten, zo kampte ik op dat moment al langere tijd met een tennisarm.

Na die lezing wilde onderzoeken of die behandeling ook voor mij zou werken. Ik was enthousiast geraakt, maar was sceptisch – want ik had al zoveel geprobeerd, en steeds zonder resultaat. “Baat het niet dan schaadt het niet, riep mijn man stimulerend” Na de eerste drie behandelingen dacht ik,……. dit is dus zonde van mijn tijd. Het hielp niets.

Maar ik wist nog van die fanatische lezing, dat ik geduld moest hebben. Dus ging ik nog een vierde keer. En tot mijn grote verbazing gebeurde er toen heel veel: al mijn klachten verergerden! Ik schrok zeer, dat begrijp je, maar ik werd snel gerustgesteld. Dit betekende dat mijn lichaam de jarenlang opgebouwde spierspanning losliet – aldus de behandelaar. Het herstelproces was begonnen, gaf ze aan. Geleidelijk werden mijn klachten minder, tot zelfs mijn tennisarm helemaal over was.

Weg baan en afscheid van man en kinderen
Ik was zo onder de indruk van de resultaten van Body Stress Release dat ik besloot om de techniek zelf te gaan leren. Dat betekende dat ik voor 5 maanden naar Zuid-Afrika moest. Mijn man en kinderen waren het daarmee eens en daar ging ik. Bijna een half jaar studeren aan de  Academy of Body Stress Release. In 2006 was ik afgestudeerd als BSR practitioner. In 2006 startte officieel de Bodystress Release praktijk Weesp.

Maar ik ben doorgegaan met studeren, met o.a. diverse verdiepingscursussen en in 2013 afgestudeerd als natuurgeneeskundig therapeut. Sinds ik in 2012 de examens gehaald heb van de Medische basisvakken en een aanvulling tot complementair therapeut, mag ik me ook natuurgeneeskundig therapeut met A-licentie noemen.

Welkom
En ik heb er nog elke dag plezier van die keuze bijna 10 jaar terug. Want de resultaten zijn echt ongelooflijk elke dag zie ik weer dat het mogelijk is het zelfhelende vermogen van het lichaam te stimuleren, waardoor het lichaam op natuurlijke wijze en zonder invloeden van buitenaf teruggaat naar een gezonde situatie. Honderden jonge en oudere mensen heb ik in mijn praktijk gehad,  verreweg de meeste klanten hadden er baat bij.

Heb jij lichamelijk klachten, bel voor een afspraak. Wellicht ook voor jou het begin van een Stressvrij lichaam.

IN 2014 ben ik in contact gekomen met BSR via een collega. Zij vertelde over BSR, 2014 begon heftig en daar speelde mijn rug weer op. Na de eerste behandeling, het was zo apart, het leek of er iets los kwam, ik liep recht op, was emotioneel, maar kreeg ook veel energie. Mijn familie zag dit, en ook zij naar BSR, we zijn nog steeds verwonderd met wat het met je doet !! We gaan naar de schoonheidsspecialist, waarom dan geen BSR voor je lichaam, hoop dat iedereen die dit leest er net zoveel baat bij heeft .

Wilma, zorgdeskundige

Eind 2008 vlak voor de Kerst melde ik mij met veel klachten in nek en linker arm, ik had nog nooit van BSR gehoord maar via een relatie (die goede ervaring had) ben ik bij Annette gekomen. Heel fijn was dat ik terecht kon op korte termijn. Na een paar behandelingen ging het een stuk beter. Eigenlijk kon ik half januari weer goed functioneren. In juni 2009 ging ik verhuizen en ook dat ging uitstekend. Ik kom nu iedere 6 weken voor een ‘onderhoudsbeurt’ tenslotte doe ik dat ook met mijn auto’s en heb ik geen klachten meer!

Robert, ondernemer

Na twee zwangerschappen en een terugkerende hernia, kreeg  ik het gevoel dat de “normale’ therapieën voor mij  niet werkte. Door een tip van een kennis ben ik met BSR begonnen.  Al snel was ik pijnvrij en iedere behandeling voelt als een vooruitgang. Nu krijg ik, op mijn verzoek, regelmatig een behandeling om mijn lichaam even te resetten. Ik kan er dan weer even tegenaan. Onlangs was het weer even mis met mijn rug, ik kon snel terecht, de dag erna voelde super! Blij dat ik met BSR heb ontdekt!

Silvia, militair

Over Bodystress Release

Bodystress Release is een gezondheidsbevorderende methode die zich richt op het losmaken van vastgezette spierspanningen (bodystress).

Deze spierspanningen kunnen zijn veroorzaakt door langdurige overbelasting van het lichaam met zwaar lichamelijke arbeid, verkeerde werkhouding, onvoldoende rust en herstel van bijvoorbeeld sportprestaties of werk en emotionele stress en slapeloosheid. Maar ook ongelukken, een zware bevalling, sportblessures en een plotseling verlies kunnen leiden tot bodystress.

Bodystress onderdrukt het zenuwstelsel en daarmee de “aansturing” van het lichaam. Hierdoor kan het lichaam zichzelf niet goed aansturen en herstellen: vroeg of laat ontstaan diverse grote en kleine lichamelijke en emotionele klachten.

Body Stress Release weet op een zachte maar effectieve manier het onderdrukte zenuwstelsel vrij te maken van spierspanning: pijn vermindert, de aansturing van het lichaam verbetert en het lichaam kan zichzelf weer genezen. De kleine zachte handmatige stimulansen van Body Stress Release genezen niet, ze stimuleren het zelfherstel.

Een lichaam vrij van bodystress is een energiek en optimaal functionerend lichaam.

Body stress is het gevolg van overbelasting. We onderscheiden drie hoofdoorzaken:

Lichamelijke overbelasting
Dit kan acuut ontstaan door een verkeersongeluk, een valpartij of het verkeerd tillen van een zwaar voorwerp. Maar een lichaam kan ook langzaam overbelast raken door te veel, te lang, te zwaar of repeterend werk, een belastende sport of door een verkeerde houding.

Emotionele overbelasting
Dit heeft te maken met emotionele- en mentale druk die we in ons leven ervaren. De druk van het dagelijkse bestaan, thuis of op het werk, maar ook een acute emotie als woede, verlies van een dierbare of een shock.

Chemische overbelasting
Dit wordt veroorzaakt door chemische verontreiniging van ons systeem. Denk aan het nuttigen, inademen of het via de huid opnemen van schadelijke stoffen. Bijvoorbeeld kunstmatige kleur- en geurstoffen, was- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, insecticiden, sigaretten, medicijnen of narcose.

De opbouw van body stress is in de meeste gevallen een proces dat zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Afhankelijk van het aantal en de soorten ‘klappen’ die het lichaam te verwerken krijgt, komt het lichaam – als een neerwaartse spiraal – steeds verder van zijn gezonde situatie af te staan.
Body Stress Release kan er voor zorgen dat de spiraal weer wordt omgedraaid in de richting van de oorspronkelijke, gezonde toestand.

In de periode die volgt op de behandeling, zal het lichaam het teveel aan opgebouwde en vastgezette spanning laag voor laag loslaten waardoor de veerkracht van het lichaam kan herstellen. BSR activeert het zelfherstellende vermogen van het lichaam maar daarvoor moet het lichaam eerst de vastgezette spanning loslaten. Het zelfherstellende vermogen is hetzelfde vermogen dat een snee in de vinger of een botbreuk geneest.
Als gevolg van de behandelingen kunnen er diverse reacties optreden: directe verlichting van pijn, meer energie en/of soepeler spieren. Tevens kan er ‘oude’ pijn of irritatie aan de oppervlakte komen, maar ook kan er sprake zijn van vermoeidheid, emotionele reacties, of grotere activiteit van organen in reactie op de verbeterde communicatie tussen zenuwen.
De noodzaak voor vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend. Dit is mede afhankelijk van:
• de duur van de aanwezigheid van de klacht
• hoe de klacht is ontstaan
• de ernst en hevigheid van de situatie
• de huidige leef- en werkomstandigheden
• de snelheid waarmee de spanning loslaat

Het opslaan van spanning (body stress) is goed georganiseerd; het lichaam zorgt ervoor dat dit in bepaalde patronen gebeurt. De Body Stress Release-practitioner is opgeleid om deze patronen te herkennen en op te sporen waar en in welke richting deze zich bevinden. De practitioner test het lichaam op body stress, hij maakt hierbij gebruik van het zogenoemde bio-feedback mechanisme van het lichaam.
Wanneer er sprake is van vastgezette spanning zal het lichaam tijdens het testen reageren door middel van reflexen. Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases de cliënt nodig heeft en in welke richting deze moeten worden uitgevoerd.
Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van de cliënt en niet van de practitioner. Het is ook niet nodig om erin te ‘geloven’.

De release bestaat uit het geven van kleine, lichte impulsen met de vingers, duimen of handen op de juiste plaats en in de juiste richting. Het lichaam kan door deze impulsen de spanning laag voor laag loslaten. Hierdoor krijgt het zenuwstelsel weer ruimte en de communicatie tussen de hersenen en het lichaam zal herstellen.
Dit is cruciaal voor het zelfgenezende vermogen, dat ervoor zorgt dat de natuurlijke veerkracht en gezondheid terugkeert.

Body Stress Release zet een proces in het lichaam in gang van spanning loslaten en herstellen. Standaard wordt begonnen met 3 releases en wel op dag 1, dag 4 en dag 11.

Bij het eerste consult is er een intakegesprek, gevolgd door een release. De practitioner stelt vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de cliënt. De vragen hebben betrekking op de medische geschiedenis, zoals ongelukken, valpartijen, botbreuken en eventuele operaties die de cliënt heeft ondergaan. Ook kan worden gevraagd naar oorzaken van body stress met een chemische of emotionele aard. Tevens geeft de practitioner uitleg over de samenhang tussen de vastgezette spanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het proces te ondersteunen.
Tijdens de release is de cliënt geheel gekleed en houdt tevens zijn schoenen aan.
De BSR-practitioner maakt gebruik van een speciale bank om de release te doen. De cliënt gaat licht voorover leunend op de voetenplank staan, waarna de bank langzaam horizontaal gekanteld wordt. Hierna begint de release.